Mail

Vil du samarbeide med oss?

Sammen kan vi skape
Holdbare medarbeidere.

Klage

Er det noe du er misfornøyd med hos oss? 

Vi er her for å hjelpe deg! Mener du det er gjort en feil i saken din eller er du misfornøyd over behandlingen du har fått hos oss? Da ønsker vi at du skal ta kontakt med oss.

Dette gjør du

1. Ta kontakt med din rådgiver på Medisinsk kundesenter

Vi vil forsøke å strekke oss langt for at du skal bli fornøyd. Ofte kan det være en enkel forklaring eller en misforståelse som er grunnen til at opplevelsen ikke ble slik som du ønsket. Snakk med din rådgiver på Medisinsk kundesenter om hva du er misfornøyd med. Hun eller han vil hjelpe til med å oppklare saken din. Telefonnummeret til Medisinsk kundesenter er +47 22 42 42 45

Dersom dere ikke blir enige, ønsker vi at du sender en skriftlig klage til oss

2. Skriftlig klage

Dersom saken din ikke ble løst etter samtale med din rådgiver på Medisinsk kundesenter, og du fortsatt er misfornøyd, anbefaler vi at du sender en skriftlig klage til vårt interne Kvalitetsråd. Saken din vil da bli drøftet og vurdert på nytt. Vi vil gi deg tilbakemelding så fort klagen din er behandlet.

3. Klage til Finansklagenemda

Når Kvalitetsrådet har fattet et vedtak på din klage, vil du få skriftlig tilbakemelding. Dersom du ikke har fått medhold i klagen din, og du er uenig i avgjørelsen, kan du klage til Finansklagenemda. Frist for å klage til Finansklagenemnda er seks måneder. Finansklagenemda forsøker å finne en løsning i tvisten som har oppstått mellom deg og oss. De vil behandle saken og gi en skriftlig tilbakemelding på klagen fra en juridisk ståsted.

Til Finansklagenemda

4. Klage til EU-kommisjonen

EU-kommisjonen er et organ som behandler klager fra forbruker dersom annen klagebehandling ikke har ført frem og forbruker ønsker saken sin vurdert på nytt.

(Nettbasert klageportal (ODR) | EU-kommisjonen (europa.eu))

Til klageportal (ODR)

Hjalp denne siden deg?