Mail

Vil du samarbeide med oss?

Sammen kan vi skape
Holdbare medarbeidere.

Brukervilkår

Godt å vite når du bruker våre plattformer

Takk for at du besøker nettstedet vårt. Her kan du lese våre vilkår for bruk slik at du kan finne ut hva som gjelder.

Denne nettsiden, www.euroaccident.no, https://euroaccident.com/no ("Nettstedet"), tilhører Euro Accident Liv NUF, Organisasjonsnummer: 924 508 264, Seat: Oslo, ("Euro Accident").

Ved å bruke eller laste ned informasjon fra nettstedet, samtykker du til å følge disse bruksvilkårene ("vilkårene"). Som bruker har du kun rett til å benytte nettstedet og innholdet for personlige og ikke-kommersielle formål. Du kan laste ned, linke til og skrive ut innhold fra nettstedet for personlige og ikke-kommersielle formål.

Noen sider og dokumenter på nettstedet kan inneholde tilleggsbetingelser eller alternative betingelser. Det er også separate vilkår og betingelser for produkter og tjenester som tilbys på nettstedet.

Informasjonen på nettstedet er basert på kilder som Euro Accident har vurdert å være pålitelige. Informasjonen er kun ment som generell informasjon og utgjør i ingen tilfeller råd, anbefalinger eller veiledning når du bestemmer deg for forsikring. Det er opp til brukeren av nettstedet å evaluere egnetheten og nytten av tjenestene beskrevet eller levert på nettstedet, samt informasjonen som er gitt på nettstedet. Brukere av nettstedet bør alltid konsultere forsikringsformidlere angående deres personlige forhold.

Det er en risiko for at informasjonen ikke er fullstendig, uttømmende eller oppdatert. Det er også en risiko for at informasjonen er feil eller inneholder tekniske mangler. Bruken av informasjonen på nettstedet er dermed på egen risiko, og brukere av nettstedet anbefales å bruke passende antivirusprogrammer og annen sikkerhetsprogramvare. I den grad Nettstedet inneholder lenker til andre nettsteder, kan ikke Euro Accident garantere tilgang til disse og Euro Accident fraskriver seg alt ansvar for innholdet på slike sider.

Informasjon som sendes via nettstedet eller e-post er på egen risiko. Euro Accident er ikke ansvarlig i noe tilfelle for skader som direkte eller indirekte er forårsaket av, eller på noen måte relatert til, informasjonen på nettstedet eller bruken eller manglende evnen til å bruke nettstedet.

Alle rettigheter til varemerker og varemerker på nettstedet tilhører Euro Accident, dets lisensgivere eller andre tilknyttede selskaper. Varemerker og egenskaper ved Euro Accident kan ikke brukes uten skriftlig tillatelse fra Euro Accident.

Norsk lov er gjeldende for informasjon gitt på nettstedet og for avtaler som er gjort gjennom nettstedet og på nettstedet generelt. Alle tvister knyttet til dette skal til slutt avgjøres av en Norsk domstol.

Her kan du lese om informasjonskapsler på nettstedet.

Euro Accident Liv NUF

Hieronymus Heyerdahls gate 1

0160 Oslo


Hjalp denne siden deg?