Mail

Vil du samarbeide med oss?

Sammen kan vi skape
Holdbare medarbeidere.

Euro Accident

Vi setter helse først

Vi i Euro Accident har ambisjon om å bidra til en trygg og frisk verden. Vi tar utgangspunkt i at det folk vil ha er et meninvgsfullt liv, der de opplever mestring, føler tilhørighet, trygghet, deltakelse og felleskap som bygger deres identitet og selvrespekt. I vårt arbeid vektlegger vi derfor de fysiske, mentale, sosiale, følelsesmessige, miljømessige og eksistensielle rammene i folks liv i det tilbudet vi gir.

Vi skreddersyr tilbudet for den forsikrede slik at de får den mest optimale hjelpen. Dette skal bidra til at de står opp motivert, er inspirerte og trygge på jobb og kommer hjem tilfreds, med overskudd til godt privatliv både nå og i fremtiden.

Se filmen der Thomas Petersson, vår konsernsjef, forteller oss mer om Euro Accident.

Konsept

Vi vil aktivt hjelpe bedriftene med å forbedre de ansattes helse, både ved hjelp av forsikringer og andre helsefremmende tiltak.

Kundeløfte

Vi skaper muligheter for at dine ansatte skal få et langt, trygt og sunt liv.

Visjon

Vi ønsker å bidra til en trygg og sunn verden.


Kjerneverdier

Kjerneverdiene er grunnlaget for vår bedriftskultur. De er en guide for vårt arbeid og hvordan vi er overfor omverdenen og hverandre

Omtanke

Vi lytter til og respekterer våre kunder og hverandre, slik at vi kan opptre med innsikt, forståelse og medfølelse.

Handlingskraft

Vi ønsker hele tiden å bli bedre på det vi gjør - og vi holder løftene våre.

Nytenkende

Vi har mot, vilje og evne til å søke innovative løsninger, som utvikler oss og våre produkter. Det kommer oss selv, våre kunder og samfunnet i sin helhet til gode.

Finn ut mer om


Fakta om oss

Euro Accident er et svensk forsikringsselskap med en egen filial i Norge. Det svenske selskapet ble stiftet i 1996 i Växjö, Sverige. I Norge er vi nyoppstartet.

Selskapet omsetter for mer enn 1,7 milliarder svenske kroner i årlig premiemomsetning og over 300 ansatte i Sverige, Norge og Danmark.

Vi i Euro Accident har solid faglig kompetanse på personforsikring og hjelper bedrifter til å velge riktig forsikring for sine ansatte. Vi hjelper i tillegg bedrifter med å kartlegge de ansattes helsesituasjon og å håndtere dårlig helse. Vårt mål er å utvikle holdbare medarbeidere.

Eieren

Euro Accident Life Insurance AB eies av EAL Insurance AB, som igjen eies av det svenske investeringsselskapet Impilo AB.

Impilo forvalter mer enn 3,5 milliarder svenske kroner i kapital fra nordiske og internasjonale investorer. Større investorer inkluderer Goldman Sachs Asset Management, Third AP Fund og TryghedsGruppen.

Fokus for investeringene er nordiske helsevirksomheter med virksomhet innen legemidler, medisinsk teknologi, helsetjenester, omsorgstjenester eller andre helserelaterte områder. I tillegg til Euro Accident inkluderer porteføljeselskapene selskaper som Cavidi, Ferrosan Medical Devices, Humana, Immedica Pharma, NutraQ og The Fertility Partnership.

Euro Accident og Impilo har den samme sterke overbevisningen om å kunne bidra til en bedre verden, ved å skape forutsetninger for at mennesker skal kunne leve et sunt og bærekraftig liv. Impilo [im'pi: lo] betyr helse på de afrikanske språkene Zulu og Xhosa. Les mer på impilo.se.


Adresser

Kontorer

Oslo
Grensen 17, 0159 Oslo

se kart

Örnsköldsvik
Strandgatan 7 i, 891 39 Örnsköldsvik

se kart

Växjö
Bäckgatan 16, 352 31 Växjö

se kart

Stockholm
Svärdvägen 3A, 182 33 Danderyd

se kart


Göteborg
Engelbrektsgatan 26, plan 1, 411 37 Göteborg

se kart

Malmö
Rundelen 3, 211 36 Malmö
se kart

København
Ørestads Boulevard 69, 2 , 2300 København S 

se kart

Hjalp denne siden deg?