Mail

Vil du samarbeide med oss?

Sammen kan vi skape
Holdbare medarbeidere.

Hva er Holdbare medarbeidere?

Vi kombinerer forsikring og helseforebyggende tjenester. Vårt fokus er å hjelpe ansatte å opprettholde god livskvalitet og å holde seg i arbeid. Vårt mål er at du skal oppleve å ha en meningsfull hverdag, yte best mulig på jobb og samtidig ha overskudd til et godt privatliv.

Vi kaller det Holdbare medarbeidere.

Dette er ikke en forsikring. Det er en overordnet tankegang og et konsept som gjennomsyrer alt vi gjør. Vi jobber tverrfaglig og tenker helhetlig, og vet at det å komme inn tidlig med rask og riktig hjelp vil begrense utviklingen av sykdom og plager.

Vi ønsker å være en ressurs for ansatte, arbeidsgivere, HR-avdelinger og ledere. Slik kan vi bidra til at folk ikke blir sykmeldte eller får redusert eller tapt arbeidsevne. Vi vet økonomiske, juridiske eller relasjonelle utfordring er årsaken til plager for mange. Dette legger vi vekt på i vurderingen av hva vi mener er de mest ideelle tiltakene å sette inn.

Når medarbeiderne har det bra, går også bedriften bra.

Hos oss har vi et forebyggende team bestående av lege, psykolog, fysioterapeut og sykepleiere som vurderer hver sak individuelt. Vi ser på alle faktorer som kan påvirke livet, som for eksempel livskvalitet, stress, psykiske og økonomiske utfordringer. Vi er mindre opptatt av symptomer og mer opptatt av hva du sliter med i hverdagen.

Teamet beslutter hvilke tiltak som skal settes inn for å hjelpe deg på best mulig måte. Vi jobber alltid med å se hele mennesket. Vi er proaktive og skreddersyr et opplegg i forhold til det du trenger for å sikre best mulig livskvalitet.

Når tiltak igangsettes kan du være trygg på at planen følges opp av koordinator i det forebyggende teamet. Vårt forebyggende team består av psykolog, lege, fysioterapeut og sykepleiere, i tillegg til koordinatoren. Sistnevnte jobber tett med både vårt interne helsefaglige personell og vårt eksterne faglige nettverk.

Vi har selv bygget opp vårt faglige nettverk, bestående av håndplukkede helsepersonell, spesialister og rådgivere, som alle er kurset i vår tenkemåte. Nettverket består blant annet av legespesialister, økonomer, psykologspesialister, fysikalske behandlere og jurister. Vi stiller krav til at de skal ha et arbeidsrettet fokus i sin oppfølging, og at de skal jobbe helhetlig med fysisk og psykisk helse. Slik sikrer vi at de som får hjelp gjennom oss, fortsatt møter Euro Accidents tenkemåte i det eksterne nettverket.

Vi vil bidra til et bedre arbeidsliv for alle. Derfor holder vi kurs og foredrag om helse og arbeidsliv. På denne måten hjelper vi virksomheter og ledere til å bli mer bevisste på sammenhengen mellom livskvalitet og et godt og bærekraftig arbeidsliv.