Mail

Vil du samarbeide med oss?

Sammen kan vi skape
Holdbare medarbeidere.

Holdbare medarbeidere

Vårt fokus er å tilby forsikringer i toppklasse, som bidrar til at bedrifter har trygge og friske medarbeidere, som kan arbeide og ha det bra mens de gjør det. Vi kaller det Holdbare medarbeidere.

Med våre forsikringer får bedrifter hjelp til å skape Holdbare medarbeidere. Medarbeidere som både vil og klarer å gi gjennom hele arbeidsdagen – og som dessuten har energi igjen til fritiden og familien.

Det er vårt fokus og der vet vi at vi kan gjøre størst forskjell, for så vel mennesker som for bedrifter og for samfunnet i sin helhet. Holdbare medarbeidere er også vårt viktigste satsningsområde for å nå visjonen vår om å bidra til en trygg og frisk verden. For oss henger forsikringer og helse sammen. Medarbeidere som er både trygge og friske er grunnlaget for å kunne prestere og oppnå suksess, både som arbeidsgiver og som medarbeider. For når medarbeiderne har det bra, går også driften bra. Derfor får medarbeiderne ikke bare en økonomisk trygghet ved uønskede hendelser i livet gjennom våre forsikringer. Forsikringene kan også bidra til at de kan jobbe og ha det bra mens de gjør det. Sammen skaper vi Holdbare medarbeidere. Den fineste og mest verdifulle ressursen en bedrift kan ha.

Vi tar utgangspunkt i at det folk vil ha er et meningsfullt liv, der de opplever mestring, føler tilhørighet, trygghet, deltakelse og felleskap som bygger deres identitet og selvrespekt. Vi ser oss som en katalysator for at folk lettere skal oppnå dette. I vårt arbeid vektlegger vi derfor de fysiske, mentale, sosiale, følelsesmessige, miljømessige og spirituelle rammene i folks liv i det tilbudet vi gir.

For oss i Euro Accident handler derfor forsikring om mye mer enn å betale en økonomisk erstatning når det har inntruffet en skade eller sykdom. Vi vet at det finnes mye man kan gjøre før det går så langt. Vi ser oss ikke heller som en ren formidler av rask helsehjelp gjennom behandlingsforsikringer. Vi er en partner med arbeidsgivere, arbeidstakere og samfunnet forøvrig ved å bidra til målet om et trygt, godt og inkluderende
arbeidsliv.

Skal man oppnå dette må vi bidra til at forsikrede står opp motiverte, er inspirerte og trygge på jobb og kommer hjem tilfreds med overskudd til et privatliv de opplever som meningsfullt. Dette kaller vi holdbare medarbeidere. Alt vi gjør i Euro Accident har dette som overordnet mål.

Med oss på laget får virksomhetene og de ansatte en aktiv partner som både trygger helsen og økonomien. Vi sitter ikke og venter på at skade, sykdom eller lidelse skal oppstå. Vi er proaktive og vil være en ressurs for den ansatte, arbeidsgiver, HR-avdelinger, ledere og fastleger så tidlig som mulig. Slik kan vi bidra til at folk ikke blir sykmeldte, får redusert- eller helt mister arbeidsevnen. Vi vil også være en ressurs for meglerne når de vil sikre den mest optimale produktsammensetningen for sine kunder, slik at de oppnår sine mål. Skal man oppnå et bedre arbeidsliv for alle, er det viktig å også jobbe overfor virksomheter, ledere og andre som har innvirkning på rammebetingelsene for et godt arbeidsliv. Det er viktig å bidra til at de har kunnskap og kompetanse til å gjøre en forskjell. Vi holder derfor kurs, foredrag og bidrar i debatter om helse og arbeidsliv.

Når folk kontakter oss, er det å se hele mennesket og være proaktive en måte vi alltid jobber på, uansett årsak. Er det en skade eller sykdom, vil vi alltid ha en dialog med den forsikrede og prosessen med en eventuell operasjon og opptrening. I tillegg til dette vil vi også se på faktorer som vil kunne påvirke livet, ut over de fysiske utfordringene. Vi vet at å sette inn en innsats som tar hensyn til helheten bedre sikrer at forsikrede kan holde seg i eller komme tilbake i jobb. Er du plaget av stress eller psykiske helseutfordringer finner vi også sammen ut hva det er du faktisk trenger. Vi er mindre opptatt av symptomer og mer opptatt av hva du sliter med i hverdagen for å fi nne ut hva som kan hjelpe deg best mulig.

Vi vet at for mange er utgangspunktet for plagene at de har økonomiske, juridiske eller relasjonelle utfordringer. Mange har sluttet med fritidsaktiviteter, de har mistet interessen for ting de gjorde før og som gjorde livet meningsfullt, eller de opplever å sitte fast i et valg de har tatt enten det gjelder karriere eller i livet ellers. Dette legger vi vekt på i vurderingen av hva vi mener er de mest ideelle tiltakene å sette inn. På denne måten skreddersyr vi et opplegg for den forsikrede, som vi også følger opp underveis. Vi benytter oss av gjennomarbeidede screening- og tilbakemeldingsverktøy som bidrar til at vi kan gjøre dette mest optimalt. Slik strekker vi oss langt for at de som får hjelp via oss, skal kunne fortsette i jobb eller komme seg tilbake dit.

Vi har i Euro Accident mye helsefaglig kompetanse på huset. Vi har psykolog, lege, fysioterapeut og sykepleiere. For å sikre at vi kan jobbe på den måten vi ønsker, har vi i tillegg bygget opp et bredt faglig nettverk som vi følger opp tett. Vi håndplukker folk i nettverket som vi kurser og lærer opp i vår måte å tenke på. Vi stiller krav til at de skal ha et arbeidsrettet fokus på sin oppfølging og at de skal jobbe helhetlig med fysisk og psykisk helse. På denne måten sikrer vi at de som får hjelp gjennom oss, kjenner igjen Euro Accidents måte å tenke på, selv hos det eksterne faglige nettverket. De kan derfor være trygge på at den de møter i det faglige nettverket følger den skreddersydde planen vi har blitt enige om før oppfølgingen starter.