Mail

Vil du samarbeide med oss?

Sammen kan vi skape
Holdbare medarbeidere.

Personvern

Behandling av personopplysninger

Det er viktig for oss at du føler deg trygg på hvordan vi behandler og lagrer dine personopplysninger. Som behandlingsansvarlig behandler Euro Accident personopplysninger for å kunne tilby og levere forsikringer og andre tjenester. Her kan du lese mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger, samt dine rettigheter i forbindelse med lagring av disse.

Med personopplysning menes enhver opplysning som kan knyttes til deg som enkeltperson. Typiske personopplysninger er personnummer, navn, adresse og telefonnummer.

All behandling av personopplysninger som Euro Accident gjør, vil ha rettslig behandlingsgrunnlag i tråd med reglene i personopplysningsloven.

Euro Accident benytter personopplysninger for å administrere kundeforhold samt andre sammenhenger hvor vi må vite hvem vi er i kontakt med.

Informasjon som er samlet inn fra forsikrede, vil kunne bli benyttet for å tilby best mulig behandlingsopplegg for den enkelte kunde. I enkelte tilfeller vil vi be om kundens personnummer for å innhente andre nødvendige opplysninger fra lege og sykehus.

Dine personopplysninger hentes inn direkte fra deg, alternativt fra en tredjepart som f. Eks. din arbeidsgiver. I enkelte tilfeller kan vi også innhente personopplysninger som har opphav i allment tilgjengelig kilder.

Ved innhenting av helseopplysninger vil vi alltid innhente skriftlig samtykke fra deg.

Personopplysninger og helseopplysninger innsendt fra kunde/forsikrede og medisinsk personell, håndteres i overensstemmelse med lov om behandling av personopplysninger. Alle helseopplysninger behandles i et lukket datasystem, hvor sikkerhet og adgangskontroll er bygget inn.

Euro Accident samler også inn informasjon som du gir oss gjennom tilbakemeldinger eller annen interaksjon via våre digitale kanaler, som e-post, hjemmeside, Euro Accident app. og vår chat-kanal.

Euro Accident bestreber seg alltid til å behandle dine personopplysninger innen EØS/EU. Personopplysninger kan i visse tilfeller overføres til og behandles av et Euro Accident selskap utenfor EØS/EU. Euro Accident vil i de tilfeller benytte alle legale, tekniske og organisatoriske handlinger for å sikre at dine personopplysninger håndteres sikkert og med adekvat beskyttelsesnivå i tråd med beskyttelsnivået i EØS/EU. Euro Accident vil ikke under noen omstendigheter sende dine personopplysninger til land utenfor EU som ikke er godkjent av EU kommisjonen.

Euro Accident behandler dine personopplysninger i Sverige.

Du kan når som helst kontakte Euro Accident for å kreve tilgang til og få informasjon om hvilke personopplysninger om deg som vi behandler. Du kan be om at personopplysningene rettes, slettes, begrense bruken for direktemarkedsføring eller ønske om å flytte personopplysningene dine.

Det er Datatilsynet som fører kontroll med at Norske virksomheter følger personopplysningsloven. Hvis du mener vi behandler dine personopplysninger urettmessig, har du rett til å klage.
Fremgangsmåten for å klage og kontaktinformasjon finner du på Datatilsynets nettsider. www.datatilsynet.no

Har du spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med oss i Euro Accident.

Se også Euro Accidents integritetspolicy (på svensk).

Euro Accident Livförsäkring AB
Organisasjonssnummer 516401-6783
Svärdvägen 3A, 182 33 Danderyd, Sverige

Euro Accident Livförsäkring AB
att. Dataskyddsombud
Svärdvägen 3A, 182 33 Danderyd, Sverige
E-post: dataskyddsombud@euroaccident.com

Hjalp denne siden deg?