Mail

Vil du samarbeide med oss?

Sammen kan vi skape
Holdbare medarbeidere.

Kort om

Våre forsikringer

Vår målsetning er å tilby forsikringer som gir holdbare medarbeidere. Følgende produkter tilbyr vi våre kunder:

Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess Silver

Behandlings­forsikring Solid og Total

Forsikringen som gir den ansatte utredning, behandling eller operasjon innenfor det private helsevesenet ved sykdom eller skade. Du kan være trygg på at du blir ivaretatt av profesjonelle leger og behandlere innenfor en garantert tid.

Sjukförsäkring Plansjuk Euro Accident

Yrkesskade­forsikring

En lovpålagt forsikring for alle ansatte. Forsikringen dekker tap og utgifter som følge av ulykke eller sykdom i arbeidssammenheng.

Olycksfallsforsakring arbetstid

Fritidsulykkes­forsikring

Denne forsikringen dekker ulykkesskader som skjer på fritiden. Erstatning ved medisinsk invaliditet, fremtidig- og påført inntektstap og fremtidig merutgifter.

två kvinnor på promenad i skogen

Annen Sykdom

Forsikringen gir en engangsutbetaling ved varig medisinsk invaliditet og/eller varig arbeidsuførhet.

Premiebefrielseförsäkring Euro Accident

Gruppeliv

Forsikringen gir den ansattes etterlatte erstatning ved dødsfall - uansett årsak. Kan også tilknytte ektefelleforsikring, ektefelletillegg og barnetillegg. Forsikringen er en engangsutbetaling.

Olycksfallsforsakring

Kollektiv­ ulykkesforsikring

Forsikringen dekker ulykkesskader for den ansatte. Kan tegnes for arbeidstiden, fritiden eller 24/7. Den gir en engangserstatning dersom den ansatte rammes av en ulykkesskade, som medfører varig medisinsk invaliditet eller død.

Hjalp denne siden deg?

Vi bruker cookies

OK

På euroaccident.no bruker vi cookies for å få nettstedet til å fungere bra for deg. Ved å bla videre samtykker du i at vi bruker cookies. Du kan lese mer om hvordan vi bruker cookies her.