Mail

Vil du samarbeide med oss?

Sammen kan vi skape
Holdbare medarbeidere.

Produktinformasjon

Behandlings­forsikring

Trygghet for deg som ansatt

Med vår behandlingsforsikring får du rådgivning, behandling og operasjon i det private helsevesen innen gitte tidsfrister. Det å vite at du som ansatt enkelt og raskt kan få hjelp når du trenger det, bidrar til trygghet i hverdagen.

  • Vurdering hos spesialist på privat klinikk/sykehus innen 10 virkedager
  • Tilgang til Helsetelefonen 24/7
  • Onlinelege
  • Garantert operasjon ved behov innen 10 virkedager

Passende tidspunkt for behandling avtales mellom vårt kundesenter og den ansatte, for å gi forutsigbarhet i når og hva som skjer videre. Behandlingsforsikring er et ettertraktet ansattgode.

Trygghet for deg som arbeidsgiver

Å investere i menneskene du jobber med, er det samme som å investere i egen bedrift. Ansatte som plages med sykdom, smerter eller bekymringer blir ikke nødvendigvis sykmeldte, men kan få vansker med å produsere fullt på jobben.

En ukes sykefravær anslås av Sintef i gjennomsnitt å koste bedriften 15 000 kroner i tapt produksjon og økte kostnader. Fravær gir også en økt belastning på de øvrige ansatte.

Behandlingsforsikring er med på å skape Holdbare medarbeidere, redusere risiko for produksjonstap og unngå økte kostnader. Rask behandling av ansatte kan bidra til å redusere sykefravær og begrense utvikling av tilleggsplager.

Euro Accident har egne leger og sykepleiere som gir faglige råd. Vi booker timer hos spesialister i vårt medisinske nettverk. Vi garanterer time hos legespesialist innen 10 virkedager. Blir det behov for operasjon eller annen behandling, er det samme garantitid på 10 virkedager.

Euro Accident har egne psykologer som gir faglige råd. Vi booker timer hos psykolog i vårt nettverk. Vi garanterer time hos psykolog innen 10 virkedager.

*Dette kan arbeidsgiver ha valgt bort

Euro Accident har egne fysioterapeuter, leger og sykepleiere som gir faglige råd. Vi booker timer hos fysikalsk behandler i vårt medisinske nettverk. Vi garanterer time hos fysikalsk behandler innen 10 virkedager.

*Dette kan arbeidsgiver ha valgt bort.

Med behandlingsforsikring får du tilgang på medisinsk rådgivning 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Tjenesten kan benyttes av hele husstanden. Når du ringer til Helsetelefonen, får du snakke med en erfaren sykepleier som kan gi råd og veiledning.

Gjennom helsetelefonen får du også tilgang til onlinelege for enklere medisinske problemstillinger.

Med behandlingsforsikring hos oss har du ved en plutselig og uforutsett kritisk hendelse mulighet til å få snakke med en krisepsykolog innen 24 timer. Tilbudet gjelder for alle i samme husstand, forutsatt at de har vært utsatt for samme kritiske hendelse.

Ring oss, så hjelper vi deg.

Telefonnummer +47 21 49 01 21

Ønsker du mer informasjon om våre forsikringer?

Våre forsikringer selges gjennom forsikringsmeglere. Ta kontakt med din forsikringsmegler for mer informasjon.

Har du andre spørsmål er du velkommen til å kontakte oss her.

Sammen skaper vi Holdbare medarbeidere.

Dette gjør Euro Accident unik

Vår måte å se helhetlig på mennesket gjør at du som er forsikret vil tenke helt nytt om hva et forsikringsselskap er.

Hjalp denne siden deg?