Mail

Vil du samarbeide med oss?

Sammen kan vi skape
Holdbare medarbeidere.

Premiebefrielseförsäkring Euro Accident

Produktinformasjon

Gruppeliv

Sikre de ansattes etterlatte økonomisk

Et dødsfall vil i mange tilfeller kunne medføre en økonomisk vanskelig situasjon for de etterlatte. De fleste baserer sin levestandard på at inntekten skal være uforanderlig.

  • Erstatning til etterlatte
  • Dekkes uansett dødsårsak
  • Forsikringen gjelder hele døgnet – på jobb og i fritiden

 Med en Gruppelivsforsikring i Euro Accident vil de etterlatte kunne betjene lån, beholde bolig og opprettholde levestandarden. En gruppelivsforsikring gir en engangsutbetaling til ansattes etterlatte ved dødsfall, uansett årsak.

Trygghet for bedriften

En Gruppelivsforsikring er et av de eldste personalgodene, men har beholdt sin aktualitet.

Bedrifter som velger å tegne en Gruppelivsforsikring viser ansvar for sine medarbeidere og deres etterlatte.

I dag er det vanlig å kombinere forsikringen med den lovpålagte yrkesskade-forsikringen. Euro Accident har gode løsninger for dette.

Trygghet for den ansatte

De ansatte som er omfattet av en Gruppelivsforsikring vet at de etterlatte vil bli ivaretatt økonomisk med den forsikringssummen og de vilkår som er valgt.

En arbeidsgiverfinansiert Gruppelivsforsikring vil også kunne redusere behovet for egen livsforsikring. Arbeidstakeren betaler bare fordelsskatt av forsikringspremien.

Forsikringen gjelder hele døgnet både på jobb og i fritiden.

Gruppelivsforsikringen kan utvides til å omfatte:

  • Ektefelle/samboer/partners død
  • Ektefelletillegg (gir høyere erstatning om avdøde etterlater seg ektefelle/samboer/partner)
  • Barnetillegg (gir høyere erstatning om avdøde etterlater seg ektefelle/samboer/partner)

Dekningselementer

Dødsfallserstatning

En engangserstatning som utbetales til ektefelle,samboer, partner eller arvinger etter lov eller testament ved forsikredes død, uavhengig av årsak. Det kan også oppnevnes særskilt begunstigede. Forsikringssummen er valgfri og angis enten som et antall G eller som et beløp i kroner.

Forsikringen kan utvides/endres til å omfatte:

Ektefelletillegg

Dette er et tillegg til avtalt erstatning som kommer til utbetaling dersom avdøde etterlater seg ektefelle, samboer, partner.


Barnetillegg

Dette er et tillegg til avtalt erstatning som kommer til utbetaling dersom avdøde etterlater seg forsørgede barn under 19 år.


Ektefelleforsikring

Dette er en forsikring for ektefellen/samboeren/partneren til den ansatte, som utbetales til den ansatte om ektefellen/samboeren/partneren dør.

Dette er et sammendrag. Det er forsikringsvilkårene som i detalj viser hva forsikringen dekker og som alltid gjelder.

Vil du samarbeide med oss?

Du er spesialist på å forstå kundenes behov. Vi er spesialister på forsikring. Sammen kan vi tilby den beste løsningen for kundene dine. Sammen kan vi bidra til å skape Holdbare medarbeidere.

Hjalp denne siden deg?