Mail

Vil du samarbeide med oss?

Sammen kan vi skape
Holdbare medarbeidere.

Premiebefrielseförsäkring Euro Accident

Produktinformasjon

Gruppeliv

Sikre de etterlatte økonomisk

Et dødsfall kan medføre en økonomisk vanskelig situasjon for de etterlatte. De fleste baserer sin levestandard på at inntekten er stabil og forutsigbar. Gruppelivsforsikring gir en engangsutbetaling til de etterlatte ved dødsfall, uansett årsak.

  • Erstatning til etterlatte
  • Dekkes uansett dødsårsak
  • Forsikringen gjelder hele døgnet – på jobb og i fritiden

  Trygghet for den ansatte

  De ansatte som er omfattet av en Gruppelivsforsikring vet at de etterlatte vil bli ivaretatt økonomisk med den forsikringssummen og de vilkår som er valgt.

  En arbeidsgiverfinansiert Gruppelivsforsikring vil også kunne redusere behovet for egen livsforsikring. Arbeidstakeren betaler bare fordelsskatt av forsikringspremien.

  Forsikringen gjelder hele døgnet, både på jobb og på fritiden.

  Fordel for bedriften

  Gruppelivsforsikring er et av de eldste personalgodene og gjør deg i dagens arbeidsmarked mer attraktiv som arbeidsgiver. Bedrifter som velger å tegne en Gruppelivsforsikring viser ansvar for sine medarbeidere og deres etterlatte.

  I dag er det vanlig å kombinere forsikringen med den lovpålagte yrkesskadeforsikringen. Euro Accident har gode løsninger for dette.

  Dødsfallserstatning

  En engangserstatning som utbetales til ektefelle,samboer, partner eller arvinger etter lov eller testament ved forsikredes død, uavhengig av årsak. Det kan også oppnevnes særskilt begunstigede. Forsikringssummen er valgfri og angis enten som et antall G eller som et beløp i kroner.

  En engangserstatning som utbetales til ektefelle, samboer, partner eller arvinger etter lov eller testament ved forsikredes død, uavhengig av årsak. Det kan også oppnevnes særskilt begunstigede. Forsikringssummen er valgfri og angis enten som et antall G eller som et beløp i kroner.

  Gruppelivsforsikringen kan utvides til å omfatte:

  Ektefelleforsikring

  Forsikringen kommer til utbetaling dersom ektefelle, samboer eller registrert partner av et medlem i gruppelivsforsikringen dør i forsikringstiden.

  Ektefelletillegg

  Dersom en ansatt eller medlem av gruppeforsikringen på dødstidspunktet etterlater seg ektefelle, samboer eller partner vil det bli utbetalt et tillegg til gjeldende forsikringssum.

  Barnetillegg

  Dersom den ansatte eller et medlem av gruppelivsforsikringen etterlater seg barn på dødstidspunktet, vil det bli utbetalt et tillegg til gjeldende forsikringssum. Tillegget gjelder per barn til og med 19 år, og er angitt i forsikringsbeviset.

  Ønsker du mer informasjon om våre forsikringer?

  Våre forsikringer selges gjennom forsikringsmeglere. Ta kontakt med din forsikringsmegler for mer informasjon.

  Har du andre spørsmål er du velkommen til å kontakte oss her.

  Sammen skaper vi Holdbare medarbeidere.

  Hjalp denne siden deg?