Mail

Vil du samarbeide med oss?

Sammen kan vi skape
Holdbare medarbeidere.

Produktinformasjon

Kollektiv ulykkesforsikring

Sikrer erstatning ved skader man har pådratt seg på grunn av ulykke

Kollektiv ulykkesforsikring er en forsikring med lange tradisjoner. Til alle tider har folk blitt rammet av ulykkesskader som har ført til en annerledes hverdag. Med en kollektiv ulykkesforsikring er de ansatte sikret erstatning ved skader som fører til varig medisinsk invaliditet og den ansattes etterlatte vil få utbetalt en erstatning dersom den ansatte skulle dø som følge av en ulykkesskade.

 • Erstatning ved varig medisinsk invaliditet
 • Gjelder hele døgnet
 • Erstatning til etterlatte

Trygghet for bedriften

En kollektiv ulykkesforsikring kan tegnes alene eller som et supplement til bedriftens øvrige personforsikringer. Den gir en ekstra trygghet. Forsikringen kan tegnes som

 • en heltidsforsikring, 24/7
 • en arbeidstidsforsikring
 • en forsikring som gjelder i fritiden.

Det er mest vanlig å tegne en heltidsforsikring. Arbeidsgiver kan også velge om forsikringen skal omfatte erstatning ved varig medisinsk invaliditet eller dødsfall eller begge deler.

Enkelte yrkesgrupper har også forhandlet frem en ulykkesforsikring som en del av en tariffavtale. Ved å velge de tilbudene som finnes i Euro Accident, vet arbeidsgiver at de forsikringsmessige forpliktelsene er i varetatt.

Trygghet for den ansatte

Med en kollektiv ulykkesforsikring i Euro Accident er den ansatte sikret erstatning ved ulykkesskader. Med ulykkesskade menes i denne sammenhengen ulykker som skyldes tilfeldig og ytre påvirkning.

Dekningselementer

 • Ménerstatning ved medisinsk invaliditet

En engangserstatning som utbetales på grunnlag av medisinsk invaliditetsgrad, uavhengig av alder og inntekt. Forsikringssummen er valgfri og angis i antall G for 100 % invaliditet.

 • Dødsfallserstatning

En engangserstatning som utbetales de etterlatte ved forsikredes død som følge av en ulykkesskade. Forsikringssummen er valgfri og angis i antall G.

Forsikringen kan omfatte ulykkesskader som inntreffer i:

 • Heltid dvs. i arbeid og fritid 24/7.
 • Arbeidstid
 • Fritid
 • Forsikring for ektefelle/samboer/partner og barn

Dette er forsikring for ektefelle/samboer/partner og barn som utbetales dersom disse skulle rammes av en ulykkesskade.

Dette er et sammendrag. Det er forsikringsvilkårene som i detalj viser hva forsikringen dekker og som alltid gjelder.

Vil du samarbeide med oss?

Du er spesialist på å forstå kundenes behov. Vi er spesialister på forsikring. Sammen kan vi tilby den beste løsningen for kundene dine. Sammen kan vi bidra til å skape Holdbare medarbeidere.

Hjalp denne siden deg?