Mail

Vil du samarbeide med oss?

Sammen kan vi skape
Holdbare medarbeidere.

Produktinformasjon

Kollektiv ulykkesforsikring

Sikrer erstatning ved skader forårsaket av ulykker

Med en kollektiv ulykkesforsikring er ansatte sikret erstatning ved skader som fører til varig medisinsk invaliditet. Dette vil si at skaden fører til en varig psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse. Dersom den ansatte skulle dø som følge av en ulykkesskade, vil den ansattes etterlatte få utbetalt en erstatning.

 • Erstatning ved varig medisinsk invaliditet
 • Erstatning til etterlatte
 • Gjelder hele døgnet

Trygghet for den ansatte

Med en kollektiv ulykkesforsikring i Euro Accident er ansatte sikret erstatning ved ulykkesskader. Ulykkesskade er i denne sammenhengen skader fra ulykker som skyldes tilfeldig og ytre påvirkning.

Fordel for bedriften

En kollektiv ulykkesforsikring er et personalgode og gjør deg i dagens arbeidsmarked mer attraktiv som arbeidsgiver. Den kan tegnes alene eller som et supplement til bedriftens øvrige personalforsikringer. Forsikringen kan tegnes som

 • en heltidsforsikring, 24/7
 • en arbeidstidsforsikring
 • en forsikring som gjelder i fritiden

Arbeidsgiver kan velge om forsikringen skal omfatte erstatning kun ved varig medisinsk invaliditet, kun ved dødsfall, eller ved begge deler.

Enkelte yrkesgrupper har også forhandlet frem en ulykkesforsikring som en del av en tariffavtale. Ved å velge tilbudene som finnes i Euro Accident, vet arbeidsgiver at de forsikringsmessige forpliktelsene er ivaretatt.

Dekningselementer

 • Ménerstatning ved medisinsk invaliditet

En engangserstatning som utbetales på grunnlag av medisinsk invaliditetsgrad, uavhengig av alder og inntekt. Forsikringssummen er valgfri og angis i antall G for 100 % invaliditet.

 • Dødsfallserstatning

En engangserstatning som utbetales de etterlatte ved forsikredes død som følge av en ulykkesskade. Forsikringssummen er valgfri og angis i antall G.

Forsikringen kan omfatte ulykkesskader som inntreffer i:

 • Heltid dvs. i arbeid og fritid 24/7.
 • Arbeidstid
 • Fritid
 • Forsikring for ektefelle/samboer/partner og barn

Dette er forsikring for ektefelle/samboer/partner og barn som utbetales dersom disse skulle rammes av en ulykkesskade.

Ønsker du mer informasjon om våre forsikringer?

Våre forsikringer selges gjennom forsikringsmeglere. Ta kontakt med din forsikringsmegler for mer informasjon.

Har du andre spørsmål er du velkommen til å kontakte oss her.

Sammen skaper vi Holdbare medarbeidere.

Hjalp denne siden deg?