Mail

Vil du samarbeide med oss?

Sammen kan vi skape
Holdbare medarbeidere.

Sjukförsäkring Plansjuk Euro Accident

Produktinformasjon

Yrkesskade­forsikring

Sikre dine ansatte dersom skade eller sykdom skulle oppstå som følge av jobben

En lovpålagt forsikring for alle ansatte. Denne forsikringen dekker ulykkesskader som skjer i arbeidstiden. Erstatning ved medisinsk invaliditet, fremtidig- og påført inntektstap og fremtidig merutgifter.

  • Dekker tapt inntekt og utgifter
  • Erstatning ved ervervsuførhet og medisinsk invaliditet
  • Erstatning til etterlatte

Trygghet for bedriften

Med en yrkesskadeforsikring i Euro Accident er virksomheten dekket med lovens minimumskrav. Dette gir virksomheten økonomisk dekning dersom ansatte blir rammet av ulykker eller sykdom i forbindelse med arbeidet. Det er mulig å utvide forsikringen til å gjelde skader som kan inntreffe på reise/til fra arbeid, erstatningsutbetaling ved mindre invaliditeter (<15%) og høyere erstatning ved medisinsk invaliditet og død. Det er ingen arbeidsgiveravgift på premiekostnaden for den obligatoriske forsikringen.

Trygghet for den ansatte

Den ansatte er gjennom en yrkesskadeforsikring sikret følgende erstatninger ved yrkesrelaterte ulykker og sykdommer:

  • Tapt inntekt, påførte merutgifter og fremtidige merutgifter
  • Erstatning ved ervervsuførhet (tap i fremtidig inntekt)
  • Erstatning ved varig medisinsk invaliditet
  • Erstatning til de etterlatte ved dødsfall

Den ansatte skal ikke fordelsbeskattes av premien for den lovpålagte forsikringen.

  • Skader som inntreffer i fritiden eller på reise til/fra jobb
  • Belastningslidelser
  • Sykdommer som ikke er godkjent som yrkessykdommer

Ønsker du mer informasjon om våre forsikringer?

Våre forsikringer selges gjennom forsikringsmeglere. Ta kontakt med din forsikringsmegler for mer informasjon.

Har du andre spørsmål er du velkommen til å kontakte oss her.

Sammen skaper vi Holdbare medarbeidere.

Hjalp denne siden deg?