Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Stress och utmattning

Vikten av rätt stöd tidigt

En av vår tids största hälsoutmaningar handlar om att många kämpar för att nå perfektion på alla områden i livet och att vi ofta värderar oss själva utifrån våra prestationer, vilket utgör en viktiga orsaker till stress och utmattningsbesvär. Psykologen Fredrik Bengtsson delar sina insikter om vikten av att lära sig att hantera dessa utmaningar för att uppnå en hållbar livsstil och för att leva ett gott liv.

Jakten på perfektion inom arbetslivet, relationer och fritidsintressen utgör en stor källa till den stress och de utmattningsbesvär som många kämpar med i sin vardag. Fredrik Bengtsson, psykolog på försäkringsbolaget Euro Accident, menar att det är viktigt att vara medveten om de stressymptom som detta kan leda till och agera på dem i tid:

– Känslan av otillräcklighet försöker vi ofta hantera genom att göra ännu mer och springa ännu fortare – beteenden som triggas av det allmänmänskliga behovet av att bli sedd, bekräftad, och känna att man duger eller passar in. En vanlig orsak till utmattningsbesvär handlar om en prestationsbaserad självkänsla som bygger på att man satt likhetstecken mellan den man är och det man gör. Därför hjälper inte omgivningens goda råd om att sätta gränser eller ta det lugnt.

Fredrik Bengtsson

Fredrik Bengtsson, psykolog på Euro Accident

Sjukförsäkring via arbetet ger stöd

För att få hjälp att hantera det samtida livet med alla val och stimuli som finns runt omkring oss på ett framgångsrikt vis, kan det vara bra att ta hjälp av en expert. På Euro Accident arbetar egna psykologer med samtalsstöd och kartläggning för att identifiera vilka insatser som behövs för att bli en Hållbar medarbetare.

– Att som medarbetare ha möjlighet att prata med en psykolog kan vara extremt värdefullt. Nästan alla vill ha frihet men inte lika många vet hur de ska axla det personliga ansvar som följer med den. Genom Euro Accident får medarbetare hjälp att navigera i livet – något som behövs både privat och arbetsmässigt, avslutar Fredrik Bengtsson.

Om försäkringen

Det här är det fina med Sjukförsäkring PlanSjuk.

"Annie"

Se filmen där vi visar hur ett riktigt fall skulle kunna se ut.

En helförsäkring för företag som vill ha trygga och friska medarbetare

Ekonomisk ersättning till medarbetare som blir långtidssjuka. Förebyggande hälsotjänster. Rehabiliteringsstöd för att undvika långa sjukskrivningar. Läs mer om Sjukförsäkring PlanSjuk .

Allt du behöver veta

När en medarbetare inte mår bra

Åtta av tio försäkrade som får hjälp av oss då de inte mår bra undviker att bli långvarigt sjuka.

Vi har samlat information som kan var till hjälp då en medarbetare inte mår bra.

Tillsammans skapar vi Hållbara Medarbetare®

Vi på Euro Accident vill bidra till en trygg och frisk värld. Vårt fokus ligger på att erbjuda försäkringar i toppklass som bidrar till att företag har trygga och friska medarbetare som kan arbeta och må bra medan de gör det. När medarbetarna mår bra går företaget bra. Vi kallar det Hållbara medarbetare. Den finaste och mest värdefulla tillgången ett företag kan ha.

Hjälpte den här sidan dig?