Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Efter cononapandemin

Sex tips för ett hållbart arbetsliv


Dagen när vi kan återvända till våra kontor efter coronapandemin närmar sig. Frågorna om var, hur och när vi ska arbeta då är högaktuell för alla företag. Ett utmärkt tillfälle att passa på att skapa arbetsplatser för hållbara medarbetare.

För varje företag handlar frågorna efter coronapandemin om att komma fram till det sätt som passar både verksamheten och medarbetarna bäst. När det kommer till medarbetarna har de sannolikt olika behov och önskemål efter att ha provat på att arbeta på distans i över ett år.

– Det som har upplevts som positivt för en medarbetare kan ha upplevts som negativt för en annan. Omstarten som vi står inför är ett utmärkt tillfälle att lyssna på och ta vara på medarbetarnas olika erfarenheter under pandemin. Då får de möjlighet att vara med och skapa ett flexibelt arbetsliv som kan bidra till att de kan vara hållbara, både under arbetstid och fritid, säger Marie Fristedt, produktchef Hälsa på försäkringsbolaget Euro Accident Livförsäkring AB.

Vi på Euro Accident har själva en plan för vårt framtida arbetssätt. Den innehåller flera delområden som vi har identifierat och som kommer att påverkas av ett förändrat sätt att arbeta.

– Det kommer inte att finnas svar på alla frågor direkt och förutsättningarna ändras förmodligen efter hand. Men för att skapa tydlighet hos medarbetarna om vad som gäller måste det finnas en öppen och regelbunden kommunikation om hur företaget tänker och arbetar med de här frågorna, säger Marie Fristedt.

Förändringar i både arbets- och privatlivet kan skapa oro hos medarbetarna med psykisk ohälsa och en lång sjukskrivning som följd om det går för långt. Därför gäller det att företaget har extra stort fokus på medarbetarnas psykiska hälsa.

– Som chef är det viktigt ha kunskap att upptäcka och mod att agera på tidiga signaler på att en medarbetare inte mår bra. Företaget behöver även ha tydliga rutiner som både chefer och medarbetare känner till och förstår, så att vet hur de ska göra för att få fortsatt stöd när det behövs, säger Marie Fristedt.

Inom ramen för vårt koncept Hållbara medarbetare® erbjuder vi Sjukförsäkring PlanSjuk. Den har bland annat laddats med hälso- och rehabiliteringsstöd för att motverka fysik och psykisk ohälsa.

– Det är tryggt att veta att det finns en försäkring som kan erbjuda expertkompetens och som är enkel att aktivera. Vi vet att det går att förkorta eller helt och hållet undvika långa och kostsamma sjukskrivningar om vi får komma in i tid. Med vår metod har åtta av tio medarbetare kunnat undvika en långtidssjukskrivning, säger Marie Fristedt.

Sex tips för hållbara medarbetare efter pandemin

  1. Ta vara på medarbetarnas olika erfarenheter
  2. Ha en öppen och regelbunden kommunikation
  3. Ha extra stort fokus på medarbetarnas hälsa
  4. Agera på tidiga signaler på ohälsa
  5. Ha tydliga rutiner som alla känner till och förstår vid ohälsa
  6. Se över vilket stöd som finns genom företagets försäkringar
Hjälpte den här sidan dig?