Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Framgångsrik rehabilitering

8 av 10 som får hjälp av oss blir inte långvarigt sjuka

En sjukskrivning riskerar att bli långvarig om man inte agerar tidigt och sätter individen i fokus i rehabiliteringsprocessen. Genom förebyggande och individanpassade åtgärder kan långtidssjukskrivningar undvikas i 8 fall av 10.

Tillsammans skapar vi Hållbara medarbetare ®

Långtidssjukskrivningar är jobbiga och kostsamma, både för individen som drabbas och för arbetsgivaren. Därför är det viktigt att ha en sjukförsäkring som inte bara ger ekonomisk trygghet när en medarbetare blir sjuk – utan också lägger fokus på förebyggande åtgärder.

Vår erfarenhet är att de allra flesta långtidssjukskrivningar kan undvikas.

 

Åtta av tio som får hjälp av oss blir inte långvarigt sjuka. Det beror på att vi agerar väldigt tidigt och ser till att du får hjälp direkt. Om vi bara får möjlighet att starta processen tidigt så har vi en bra chans att komma in med rätt åtgärder. En viktig faktor är också att varje försäkrad får en individuell plan för att komma tillrätta med sina problem.

 Marie Fristedt, produktchef för
Euro Accidents rehabiliteringsförsäkring. 

Ekonomisk trygghet

Sjukförsäkring PlanSjuk är i grunden en försäkring som innebär att medarbetaren får ekonomisk ersättning efter tre månader av sjukfrånvaro. Det är i sig en viktig trygghet för att slippa gå från hus och hem om man blir sjuk. Men i den sjukförsäkring som vi på Euro Accident erbjuder ingår också förebyggande tjänster som kan användas även innan medarbetaren har varit sjuk i tre månader.

Hjälp i rätt tid

En viktig del i försäkringen är den förebyggande tjänsten Samtalsstöd. Individen kan när som helst ringa och få prata med psykolog, jurist, ekonom hälsocoach eller HR-konsult. De kan ge råd om både privata och arbetsrelaterade problem i vardagen. Som chef finns också ett särskilt chefsstöd.

Men, den viktigaste delen i försäkringen är rehabiliteringsstödet. Det kan sättas in vid risk för en långtidssjukskrivning eller för att få hjälp att komma tillbaka i arbete igen. Efter en webbanmälan samordnar en av Euro Accidents egna hälso- och rehabprocessledare hela ärendet och ser till att rätt insatser kopplas in.

Film om Sjukförsäkring PlanSjuk

Hjälpte den här sidan dig?