Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Tillbaka till kontoret

Psykologen: ”Var uppmärksam vid återgången”


Omställningen när vi ska tillbaka till kontoret igen kan skapa oro och stress hos en del medarbetare. Euro Accidents chefspsykolog Marie Swelén ger råd om vad du som chef ska ha extra fokus på när vi börjar träffas igen.

Efter att ha arbetat hemma under ett och ett halvt år ska vi börja vänja oss vid en vardag på kontoret tillsammans med andra igen. Som de vanemänniskor vi är kan förändringen och återanpassningen bli en utmaning som är jobbig att hantera. Något att ha koll på för dig som är chef.

– Det är inte bara att köra igång som vanligt igen. Du kommer att möta medarbetare som har haft olika upplevelser och som har olika sätt att hantera det här på. Det måste finnas ”on top of mind” hos dig som chef när vi börjar träffas igen, säger Marie Swelén, chefspsykolog på Euro Accident.

Reagerar olika
En bra hjälp på vägen är om det finns en tydlig och så genomtänkt plan som möjligt för hur återgången ska se ut för medarbetarna. Det skapar trygghet att få veta vad som gäller och det är bra om det ges möjlighet att få ställa frågor och diskutera det på tu man hand eller i arbetsgruppen.

– Alla kommer inte vilja kramas eller ta i hand när vi möts igen. En del är fortfarande rädda för att bli smittade och en del har egna upplevelser av att själva ha varit sjuka eller av att ha haft någon i närheten som varit det eller till och med dött. Vi behöver prata om det på arbetsplatsen och respektera att vi reagerar olika, säger Marie Swelén.

Tidiga signaler
Större förändringar i livet kan skapa oro och stress. Därför gäller det ha extra fokus på medarbetarnas psykiska hälsa under återgången.

– Som chef är det viktigt att ha kunskap att upptäcka och mod att agera på tidiga signaler på att någon inte mår bra. Det behöver även finnas tydliga rutiner som både chefer och medarbetare känner till och förstår, så att de vet hur de ska göra för att få fortsatt stöd när det behövs, säger Marie Swelén.

Försäkring stöttar
Inom ramen för konceptet Hållbara medarbetare® erbjuder vi Sjukförsäkring PlanSjuk. I den ingår förutom en ekonomisk ersättning vid längre sjukskrivning, även stöd för att motverka psykisk och fysisk ohälsa.

– De chefer och medarbetare vi möter dagligen uppskattar att det finns en försäkring som kan erbjuda expertkompetens och som finns som stöd. Vi vet också att vi kan göra skillnad om vi får komma in i tid. Åtta av tio försäkrade som vi hjälper kan helt och hållet undvika en lång sjukskrivning med allt positivt som det för med sig för alla, säger Marie Swelén.

Det här ska du vara uppmärksam på

Exempel på tidiga signaler på ohälsa kan vara att en medarbetare:

 • har svårt att passa tider
 • drar sig undan, blir tyst och inåtvänd
 • presterar sämre
 • är lättirriterad
 • visar aggressivitet, oro eller rastlöshet
 • arbetar överambitiöst
 • har ett förändrat mönster i korttidsfrånvaron, exempelvis ofta borta fredag-måndag
 • har upprepad korttidsfrånvaro
 • har koncentrationssvårigheter
 • är glömsk
 • visar ovanlig osäkerhet
Hjälpte den här sidan dig?