Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Viktigt att

Tyda signaler

Chefen spelar en viktig roll då det kommer till att fånga upp signaler på att en medarbetare inte mår bra. Det är viktigt att medarbetaren får hjälp i tid, helst redan innan problem hinner växa sig för stora. Det kan vara avgörande för hur lång frånvaron blir.

Ta samtalet med medarbetaren

Antalet personer som sjukskrivs på grund av stress ökar och som chef kan det vara svårt att hantera en situation där man behöver agera. I ansvaret som chef ingår att vara medveten om de risker som finns i verksamheten, både för de anställdas fysiska och psykiska hälsa. Genom att skaffa sig kunskap om vilka tidiga tecken man ska vara uppmärksam på och hur man ska agera då man har upptäckt dem, kan man förbereda sig för en situation då man måste agera.

Så fort en chef eller kollega uppmärksammar stressen tar man i första hand ett samtal med medarbetaren i fråga – Stämmer den känslan? Får man ett okej från den medarbetaren, vilket man oftast får, så ska man agera direkt.

Fredrik Bengtsson, psykolog

Som kollega eller chef kan det kännas jobbigt att ta det första samtalet med medarbetaren eftersom det kan kännas som att man klampar någon på tårna. Om man misstänker att ohälsan beror på privata omständigheter vill man inte att medarbetaren ska känna sig kränkt eller att man går över gränsen för någons integritet. Om en medarbetare ändrar sitt beteende, exempelvis presterar sämre, jobbar mer än vanligt, ofta kommer för sent, är mer borta från jobbet eller ständigt verkar trött ska man vara extra uppmärksam. Det är vanliga signaler på att något inte står rätt till. Då är det viktigt att våga lita på sin magkänsla och prata med medarbetaren.

Då du tar samtalet med medarbetaren är det bra att ställa öppna frågor som “Hur har du det just nu?” och “Är det något vi kan göra för att underlätta för dig i ditt arbete?”. Genom att ställa öppna frågor minskar du risken att medarbetaren ska känna sig påhoppad. Ta dig tid att lyssna och ställ följdfrågor.

Det här ska du vara uppmärksam på

Exempel på tidiga signaler på ohälsa kan vara att en medarbetare:

 • har svårt att passa tider
 • drar sig undan, blir tyst och inåtvänd
 • presterar sämre
 • är lättirriterad
 • visar aggressivitet, oro eller rastlöshet
 • arbetar överambitiöst
 • har ett förändrat mönster i korttidsfrånvaron, exempelvis ofta borta fredag-måndag
 • har upprepad korttidsfrånvaro
 • har koncentrationssvårigheter
 • är glömsk
 • visar ovanlig osäkerhet

Det gäller att chefer är modiga och tar det tidiga samtalet, även om tecknen är svaga.

 Marie Fristedt, Produktchef Hälsa

Hjälp via försäkringen

Om du har en försäkring hos oss där det ingår rehabilitering, till exempel Sjukförsäkring PlanSjuk, så ska du som chef göra en anmälan så snabbt som möjligt då du får veta att medarbetaren inte mår bra. Då vi fått in anmälan kommer en av våra hälso- och rehabprocessledare kontakta er och sen tas en individanpassad åtgärdsplan fram. Har individen varit stressad under en kortare period kan det räcka med ett samtal med psykolog. Om det pågått under en längre tid kan vi inom ramen för försäkringen sätta in ett längre behandlingsprogram med psykolog eller ett hälso- och livsstilsprogram.

Allt du behöver veta

Då en medarbetare inte mår bra

Åtta av tio försäkrade som får hjälp av oss då de inte mår bra undviker att bli långvarigt sjuka.

Vi har samlat information som kan var till hjälp då en medarbetare inte mår bra.

Hjälpte den här sidan dig?