Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Finns det någon begräsning i hur många gånger en medarbetare kan använda samtalsstödet?

Ja, samtalsstödet omfattar rådgivning och chefsstöd av legitimerad psykolog, ekonom, jurist, hälsocoach eller HR-konsult upp till fem tillfällen per ärende och kalenderår och två videosamtal med ergonom för rådgivning om hemarbetsplatsen.

Det går bra att kombinera till exempel två samtal med psykolog, två samtal med hälsocoach och ett samtal med jurist, men som högst fem konsultationer i samma ärende.