Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Här får du veta mer

Sjukförsäkring PlanSjuk

Finns det någon begräsning i hur många gånger en medarbetare kan använda samtalsstödet?

Ja, samtalsstödet omfattar rådgivning och chefsstöd av legitimerad psykolog, ekonom, jurist, hälsocoach eller HR-konsult upp till fem tillfällen per ärende och...

Läs mer
Får jag som arbetsgivare veta om en medarbetare har använt samtalsstöd?

Nej, medarbetaren har alltid full sekretess mot dig som arbetsgivare.

Gäller försäkringen om en medarbetare drabbas av en utmattningsdepression?

Ja, det ingår besök hos psykolog eller psykoterapeut för utmattningsdepression (utbrändhet), stress eller liknande. Även andra insatser kan bli aktuella...

Läs mer
Gäller rehabiliteringen även medicinsk sjukdom hos medarbetaren?

Nej, medicinsk rehabilitering omfattas inte av försäkringen. Om det finns en medicinsk sjukdom med i bilden kan den arbetslivsinriktade rehabiliteringen starta först...

Läs mer
Hjälpte den här sidan dig?