Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Gäller rehabiliteringen även medicinsk sjukdom hos medarbetaren?

Nej, medicinsk rehabilitering omfattas inte av försäkringen. Om det finns en medicinsk sjukdom med i bilden kan den arbetslivsinriktade rehabiliteringen starta först när medarbetaren är medicinskt färdigutredd av en läkare och ska börja jobba igen. Med det menas att medarbetaren har fått en diagnos och att den medicinska behandlingen eller medicineringen är påbörjad.

Rehabiliteringsstödet finns för att arbetsgivaren och chefen ska kunna uppfylla sitt ansvar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Målet är att sätta in de arbetslivsinriktade insatser som behövs för att undvika att en medarbetare blir långtidssjukskriven alternativt att göra det möjligt för en medarbetare som är sjukskriven att komma tillbaka till arbetet igen.

Hälso- och sjukvården ansvarar för den medicinska rehabiliteringen, det vill säga de åtgärder som behövs för att hjälpa medarbetaren att så långt som möjligt behålla eller få tillbaka sin fysiska och psykiska funktionsförmåga.