Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Företag

En helförsäkring för företag som vill ha trygga och friska medarbetare

Ekonomisk ersättning till medarbetare som blir långtidssjuka. Förebyggande hälsotjänster. Rehabiliteringsstöd för att undvika långa sjukskrivningar. Allt ingår utan extra kostnad i PlanSjuk – en komplett sjuk- och friskförsäkring i ett.

  • Rådgivning i chefs- och HR-frågor
  • Ersätter upp till 90 procent av medarbetarens lön vid långtidssjukskrivning
  • Stöd och åtgärder för att uppfylla rehabiliteringsansvaret när en medarbetare riskerar att bli långtidssjukskriven eller nyligen har blivit sjukskriven
  • Rådgivning av psykolog, ekonom, jurist eller hälsocoach för privata eller arbetsrelaterade frågeställningar.

Grunden i PlanSjuk är den ekonomiska tryggheten för medarbetare som inte kan arbeta under en längre tid på grund av sjukdom eller olycksfall. Försäkringen betalar ut en ersättning varje månad som sammantaget med ersättning från Försäkringskassan kan ge medarbetaren upp till 90 procent av lönen.

Men desto viktigare är att dina medarbetare kan vara på jobbet och må bra. Därför är PlanSjuk alltid extrautrustad med förebyggande och rehabiliterande stöd till arbetsgivare, chefer och medarbetare utan extra kostnad.

Ju tidigare stödet kommer in, desto större möjlighet att undvika eller förkorta en annars en lång och dyr sjukskrivning. Vi vet att det finns goda möjligheter till det: åtta av tio som får hjälp med rehabiliteringen hamnar inte i en långtidssjukskrivning.

Anmäl skada

Rehabilitering

När din medarbetare riskerar att bli långtidssjukskriven eller nyligen har blivit sjukskriven med läkarintyg ska du så snabbt som möjligt anmäla det till oss.

Till anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jag vill köpa den här försäkringen till mina medarbetare

Du köper våra försäkringar genom en försäkringsförmedlare eller någon av våra partners.

Ta kontakt med din förmedlare eller någon av våra partners när du vill bli kund, få en offert eller köpa försäkring av oss.

Vår app

Försäkringar i mobilen

Alla försäkrade kan se sina försäkringar och hantera försäkringsärenden i vår app.

Det här ingår i PlanSjuk

Samtalsstöd ger medarbetarna rådgivning av psykolog, ekonom, jurist, hälsocoach eller HR-konsult. Det gäller oavsett om det är fråga om privata eller arbetsrelaterade frågeställningar.

Det kan till exempel handla om stress, relationsproblem, psykiska problem som ångest och nedstämdhet, juridiska, ekonomiska eller livsstilsrelaterade frågor, alkohol-, drog- eller spelmissbruk eller konflikter på jobbet.

Även stöd i sin professionella roll

Chefer och HR-personal har även möjlighet att få stöd i sin professionella yrkesroll. Det kan till exempel vara rådgivning om svåra samtal, konflikter, medarbetare som är eller riskerar att bli sjuka, arbetsrätt eller lagar och regler om arbetsmiljö.

Alltid öppet på telefon

Samtalsstöd är öppet på telefon alla dagar dygnet runt.

Helgfria vardagar kl. 8-19 (kl. 8–18 under juli) svarar en legitimerad psykolog eller socionom, som vid behov kan boka in en tid för fortsatt rådgivning med en specialist inom fem arbetsdagar. I första hand lämnas då rådgivning på telefon.

Övrig tid svarar en krisutbildad sjuksköterska (norsk- och engelsktalande) som kan ge allmän rådgivning.

Man pratar med samtalsstöd

När en medarbetare riskerar att bli långtidssjukskriven eller nyligen har blivit sjukskriven med läkarintyg skickar du som arbetsgivare in en anmälan till oss för att aktivera rehabiliteringen. Om medarbetaren har blivit sjukskriven så ska anmälan vara hos Euro Accident senast den trettionde sjukfrånvarodagen.

Rehabiliteringskoordinator samordnar

Efter anmälan håller en professionell rehabiliteringskoordinator på Euro Accident aktivt i hela processen tillsammans med våra psykologer. Du som arbetsgivare, den som är berörd chef och medarbetaren får hjälp med att kartlägga behoven av åtgärder, att ta fram en åtgärdsplan, samordna och följa upp åtgärder och utvärdera och skriva en avslutande rapport.

Stöd för att uppfylla sitt ansvar

Rehabiliteringsdelen i PlanSjuk finns som stöd för att bidra till att arbetsgivaren och chefen ska kunna uppfylla sitt ansvar för rehabilitering på arbetsplatsen enligt gällande lagar och föreskrifter.

Målet är att sätta in de arbetslivsinriktade insatser som kan behövas för att undvika att en medarbetare blir långtidssjukskriven, alternativt göra det möjligt för en medarbetare som är sjukskriven att komma tillbaka i arbete igen.

Sjuk man på soffa

Sjukförsäkringen ger medarbetaren en ekonomisk ersättning om hen blir sjukskriven till minst 25 procent. Efter en karenstid på tre månader betalas ersättningen ut varje månad, i förhållande till hur många procent medarbetaren är sjukskriven och tills medarbetaren blir frisk igen (men som längst till den avtalade pensionsåldern).

När medarbetaren är sjuk får hen normalt ingen lön från arbetsgivaren och ersättningen från Försäkringskassan genom den allmänna försäkringen kompenserar bara lönen upp till en årslön på 8 prisbasbelopp.

En sjukförsäkring hos oss kan kompensera medarbetarens inkomstbortfall. Vi erbjuder olika ersättningsnivåer, så kallade sjukmallar, upp till som högst 90 procent av lönen.

Man med ekonomisk trygghet via sjukförsäkring PlanSjuk

Mer om PlanSjuk

Företag med svenskt organisationsnummer kan köpa försäkringen till medarbetare som:

  • är 16-61 år gamla
  • är bosatta och folkbokförda i Sverige
  • har rätt till ersättning från Försäkringskassan i Sverige
  • är fullt arbetsföra.

Försäkringen kan tecknas senast på medarbetarens 62-årsdag.

Försäkringen gäller till medarbetarens avtalade pensionsålder, men som längst till och med månaden hen fyller 67 år.

Rehabiliteringskoordinator

En rehabiliteringskoordinator hos Euro Accident är en person som aktivt håller i hela processen tillsammans med våra psykologer. Arbetsgivaren, chefen och medarbetaren får hjälp av rehabiliteringskoordinatorn att kartlägga behoven av åtgärder och ta fram en åtgärdsplan. Sedan samordnar rehabiliteringskoordinatorn aktiviteter och åtgärder. Då rehabiliteringsprocessen är klar och medarbetaren har återgått till arbetet skriver rehabiliteringskoordinatorn en avslutande rapport.

Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet för en försäkring är den högsta ersättning som kan betalas ut från en försäkring. Den ersättning som betalas ut kan de facto bli mindre med hänsyn till sjukskrivningsgrad, invaliditetsgrad och åldersreduktion.

PlanSjuk

Här får du veta mer

Finns det någon begräsning i hur många gånger en medarbetare kan använda samtalsstödet?

Ja, samtalsstödet omfattar rådgivning upp till fem tillfällen per ärende och kalenderår. Det går att kombinera samtal med till exempel psykolog, jurist och ekonom,...

Läs mer
Får jag som arbetsgivare veta om en medarbetare har använt Samtalsstöd?

Nej, medarbetaren har alltid full sekretess mot dig som arbetsgivare.

Gäller försäkringen om en medarbetare drabbas av en utmattningsdepression?

Ja, det ingår besök hos psykolog eller psykoterapeut för utmattningsdepression (utbrändhet), stress eller liknande. Även andra insatser kan bli aktuella...

Läs mer
Visa fler

Vi använder cookies

På euroaccident.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies här.