Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Företag

Rätt vård i rätt tid så att dina medarbetare kan göra det de ska

Med vår sjukvårdsförsäkring PrivatAccess guld får dina medarbetare snabb tillgång till professionell sjukvårdsrådgivning, planerad vård och operation hos privata vårdgivare i Sverige. De vet att de får hjälp när de behöver den. Du vet att de inte blir borta från jobbet längre än nödvändigt.

 • Sjukvårdsrådgivning
 • Specialistvård inom 7 arbetsdagar
 • Tid för operation eller annan behandling inom 14 arbetsdagar
 • Läkarkontakt online dygnet runt
 • Samtalsstöd av psykolog, jurist, ekonom, ergonom eller hälsocoach
 • Eget direktnummer
 • En av de mest attraktiva anställningsförmånerna
 • Förebygger och förkortar dyr sjukfrånvaro

Det är alltid jobbigt och dyrt när en medarbetare blir sjuk. Frånvaron märks ofta i form av extra kostnader för att hålla igång verksamheten och minskad produktivitet. Även sjuka medarbetare som ändå är på jobbet − sjuknärvaro − bidrar mindre än när de är friska.

Viktig också för dina medarbetare

En sjukvårdsförsäkring för dina medarbetare är ett utmärkt verktyg som kan hjälpa medarbetarna till rätt vård i rätt tid när de behöver det. Vi vet också att det är en av anställningsförmånerna som brukar hamna högst upp bland önskemålen i valet av arbetsgivare. Du kan betala försäkringen för alla dina medarbetare eller erbjuda den som en valfri förmån.

Råd och tid hos specialist om det behövs

Dina medarbetare får professionell rådgivning hos våra egna sjuksköterskor och psykologer och tid hos specialister i vårt auktoriserade nätverk som finns över hela landet.

Vi kan erbjuda:

· specialistvård inom 7 arbetsdagar

· operation eller annan behandling inom 14 arbetsdagar.

Guldkunder prioriteras alltid först

Som Guldkund från dina medarbetare ett telefonnummer till oss som är exklusivt för Guldkunder, vilket innebär att väntetiden i telefon blir minimal. Dessutom prioriteras deras ärenden när det kommer till att boka vård och operation.

Alltid tillgång till en allmänläkare online

Vid många symtom räcker det ofta att vända sig till en allmänläkare för att få lämplig behandling, recept på läkemedel eller remiss. Därför ingår vår E- vårdstjänst i sjukvårdsförsäkringen utan självrisk eller extra kostnad. Den är öppen dygnet runt alla dagar under året.

Samtalsstöd för små och stora frågor i livet

Dina medarbetare har också tillgång till vårt samtalsstöd och kan få kostnadsfri rådgivning av psykolog, ekonom, jurist, ergonom och hälsocoach. Om de är chefer eller arbetar inom HR har de även möjlighet att få stöd i sin professionella yrkesroll. I första hand får de stöd på telefon.

Försäkringen omfattar

 • Sjukvårdsrådgivning
 • Vårdplanering
 • Utökad sjukvårdstjänst
 • Specialistläkarvård
 • E-vårdstjänst
 • Second opinion
 • Sjukhusvård och operation
 • Eftervård (rehabilitering efter operation)
 • Resor och logi
 • Hjälpmedel
 • Läkemedelskostnader
 • Patientavgifter
 • Samtalsstöd
 • Fysioterapeut
 • Naprapat
 • Kiropraktor
 • Akupunktur
 • Osteopat
 • Dietist
 • Psykolog eller psykoterapeut
 • Självriskeliminering vid akut skada utomlands
 • Samtalsstöd

Försäkringen gäller för planerad privat vård i Sverige. Vid akut vård utomlands täcker försäkringen rese- eller hemförsäkringens självrisk upp till 5 000 kronor.

Självrisk

Försäkringen har ingen självrisk.

Karenstid

Försäkringen köps med karens och det innebär att försäkringen inte gäller för sådant som medarbetaren haft symtom från, fått vård för eller medicinerat för innan försäkringen började gälla. Om medarbetaren varit symtomfri i mer än ett år kan försäkringen gälla igen.


Försäkringen kan köpas för medarbetare som ingår i ett gruppavtal hos Euro Accident och:

 • är mellan 16 och 64 år
 • är bosatt och folkbokförd i Norden (exklusive Island)
 • har rätt till ersättning från Försäkringskassan i Sverige eller dess motsvarighet i Norden.

Försäkringen kan köpas senast på medarbetarens 65-årsdag.

Medarbetare som ingår i ett gruppavtal hos Euro Accident har också möjlighet att köpa försäkring till sin make, maka, sambo, registrerade partner och sina barn. De blir då medförsäkrade till medarbetaren.

Försäkringen gäller som längst till och med den månad medarbetaren fyller 67 år.

Om försäkringen betalas av företaget är 60 procent av priset skattepliktig förmånför medarbetaren. Om företaget betalar för en medförsäkrad familjemedlem är 100 procent av priset skattepliktigt.

Beräkning av förmånsbeskattning Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess 2021öppnas i nytt fönster

Vi erbjuder sjukvårdsförsäkringar med olika omfattning: PrivatAccess brons, silver och guld.


OmfattningBrons   Silver  Guld

Specialistvård
Operation och sjukhusvård
Sjukvårdsrådgivning
Psykolog, psykoterapeut
Dietist
Patientavgifter
Resor och logi, över 100 km
Eftervård (rehabilitering efter operation)
Hjälpmedel
Second opinion
Utökad sjukvårdstjänst
E-vårdstjänst
Fysioterapeut, naprapat, kiropraktor, osteopat
Akupunktur
Läkemedel
Behandling av infektioner i ögon, öra- näsa-hals och luftvägar
Samtalsstöd psykolog, jurist, ekonom
Hälsocoach, ergonom
Chefsstöd samt rådgivning inom HR- frågor
Gruppavtal

Gruppavtal är ett avtal som ingås mellan Euro Accident (försäkringsgivaren) och en företrädare för en grupp, till exempel en arbetsgivare, om försäkring för gruppens medlemmar. Det är till exempel i gruppavtalet det står vilka försäkringar som gruppens medlemmar har eller kan välja.

Gruppförsäkring

Gruppförsäkringar är de försäkringar som ingår i ett gruppavtal. Gruppavtal är ett avtal som ingås mellan Euro Accident och en företrädare för en grupp, till exempel en exempel en arbetsgivareDu kan tillhöra gruppen genom till exempel din anställning eller ett medlemskap. En fördel med gruppförsäkringar är att priset ofta är lågt och att gruppföreträdaren har förhandlat fram en lösning som passar gruppens behov.

Medförsäkrad

Gruppmedlemmens maka/make/registrerad partner, sambo eller barn som i denna egenskap är försäkrad enligt gruppavtal.

Offentlig vård

Offentlig vård är vård dom bedrivs av regionerna (tidigare landstingen) och finansieras av skattemedel. Alla som bor i Sverige har rätt till offentlig vård.

Privat vård

Privat vård är vård som bedrivs av privata vårdföretag och som inte finansieras av skattemedel. Försäkringsgivare förfogar över ett nätverk av privata vårdgivare som kan utföra den vård som ingår i försäkringen och tecknar samarbetsavtal med privat drivna kliniker, utifrån expertis, kapacitet, pris och kvalitet.

Vill du hitta fler dokument?

Försäkrade hittar de dokument och den information de behöver för att använda sina försäkringar på Mina sidor.

Den som saknar Bank-ID eller av annan anledning inte kan logga in på Mina sidor har möjlighet att nå alla våra dokument i dokumentarkivet.

Jag vill köpa den här försäkringen till mina medarbetare

Du köper våra försäkringar genom en försäkringsförmedlare eller någon av våra partners.

Ta kontakt med din förmedlare eller någon av våra partners när du vill bli kund, få en offert eller köpa försäkring av oss.

Vår app

Försäkringar i mobilen

Alla försäkrade kan se sina försäkringar och hantera försäkringsärenden i vår app.

PrivatAccess guld

Här får du veta mer

Ersätter sjukvårdsförsäkringen resekostnader?

Sjukvårdsförsäkringen PrivatAccess kan ersätta resekostnader till och från sjukvårdsbesök som förmedlats av Euro Accident. En förutsättning är att resans längd...

Läs mer
Gäller försäkringen om en medarbetare drabbas av en utmattningsdepression?

Ja, det ingår besök hos psykolog eller psykoterapeut för utmattningsdepression (utbrändhet), stress eller liknande.

Ingår akutvård i sjukvårdsförsäkringen?

Nej, akutsjukvård ingår inte i sjukvårdsförsäkringen PrivatAccess. Medarbetaren kan däremot i många fall få ersättning för patientavgifter i offentlig vård upp till...

Läs mer
Visa fler

Vi använder cookies

OK

På euroaccident.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies här.