Mail

Vil du samarbeide med oss?

Sammen kan vi skape
Holdbare medarbeidere.

Jul

Må jobbe litt i julen, sier du?


Planlegger du å jobbe i julen, de dagene du egentlig har fri. Det er ikke en så god ide hverken for deg eller virksomheten du jobber i over tid. Må du likevel, lag deg «jobbtid» i kalenderen.

Det er ikke noe uvanlig fenomen at folk tar med seg jobben hjem i helger eller ferier. Nå som vi har levd med korona i mange måneder er vi også vant med at grensen mellom jobb og privatliv er visket mer ut. Vi jobber både sene dager og i helger, nesten uten å tenke over det. Hva som er arbeidstid er mer diffust enn noen gang.

Man skulle tro at større fleksibilitet i når man jobber skulle medført større motivasjon hos den enkelte. Ofte spør vi etter grad av kontroll på arbeidssituasjon når vi ønsker å sjekke ut om folk har en stressende jobbsituasjon. Har man høy grad av kontroll vil vi i større grad tenke at risikoen for farlig stress er mindre og motivasjonen høyere. Det å jobbe på fritiden kan også gjøre at noen føler seg veldig produktive. Mange som gjør dette sier det er så meningsfullt arbeid at det er vanskelig å slippe tak i.

Motivasjon

For at vi skal være holdbare over tid i våre jobber er det viktig at vi har en indre motivasjon som driver oss. Dette er en motivasjon for jobben som styres av om det vi gjør er meningsfullt. Om det vi gjør bidrar i en større sammenheng. Om man kan se hvordan jobben man gjør hver dag har en rød tråd som spinner innom eget verdisett, egne tanker om hva som er bra for samfunnet og oss som bor på denne planeten. De som har en slik indre motivasjon for jobben ser vi ofte kan tåle mye mer stress og tilbakeslag enn de som har mindre av dette.

Det motsatte av en slik indre motivasjon er ekstern motivasjon. Dette er faktorer som hvor mye vi tjener, hvor mye fordeler man får av noe, hvorvidt det man gjør fører til en forfremmelse, støtte man får fra familie og venner, popularitet, hvor mange likes man får på sosiale medier og liknende.

Hva skjer med motivasjonen?

Det som skjer når man jobber på fridager eller i ferier er at to sett med indre motivasjoner kolliderer. Motivasjonen for jobben krasjer med motivasjonen for å være sammen med de nærmeste, pleie relasjoner og fritidssysler. Det oppstår et større gap mellom det man sier man vi og det man gjør. Forskningen på dette fenomenet viser at mange kompenserer for dette gapet ved å begynne å like jobben sin mindre, selv om de i utgangspunktet er høyt motivert for det de gjør. Studien gjort i USA viste at folk som jobbet i helgene scoret lavere på hvorvidt jobben var meningsfull og liknende etter en periode med slik helgearbeid.

Hva hvis du må jobbe?

Selvfølgelig er det slik at noen må få unna noe jobb selv i helger eller ferier. Er du en av dem så finnes det enkle triks som «lurer deg» til å i mindre grad begynne å tenke negativt om jobben. Du må rett og slett redefinere helt spesifikke deler av ferien som jobb. Studier viser at dette enkle grepet gjør at man i mye større grad føler seg motivert, interessert og når sine mål bedre enn om man bare lar jobb-oppgavene flyte fritt i fritiden.

En lederoppgave

I disse korona-tider med hjemmekontor også nærmest utviskede grenser mellom privatliv og jobb så kan det være verdt for ledere å være tydelige på at folk ikke skal jobbe i julen. Når vi også vet at det å gjøre dette reduserer opplevelsen av jobben som noe positivt så vil en slik beskjed kunne forebygge svakere effektivitet og måloppnåelse langt inn i 2021.

En slik beskjed forutsetter at man som leder klarer å se lenger enn til denne månedens resultat. Gjør man det har man holdbare medarbeidere over tid som kan yte mye fordi de i mye mindre grad føler hver time på døgnet de ikke jobber er en trussel mot jobbsikkerhet eller fremtiden i firmaet.

God jul!

Hjalp denne siden deg?