Mail

Vil du samarbeide med oss?

Sammen kan vi skape
Holdbare medarbeidere.

Les om

Tor Levin Hofgaard, sjefpsykolog

Det å bidra til endring hos individer, organisasjoner, i systemer og i samfunnet slik at verden endres til et bedre sted å leve for alle er min drivkraft.

Jeg jobber som sjefpsykolog i Euro Accident og har der ansvar for utvikle og lede vårt konseptet Holdbare medarbeidere. Jeg har det faglige ansvaret for vårt tverrfaglige team som skreddersyr opplegg for den forsikrede.

Jeg er kontaktpunkt for HR/ledelse, samt om det helhetlige tilbudet innenfor Holdbare medarbeidere, med spesielt fokus på stress, utmattelse, psykiske plager og redusert livskvalitet. Jeg holder også kurs og foredrag.

Vårt mål å bidra til at folk står opp motivert, er inspirerte på jobb og kommer hjem tilfreds. Med overskudd til et godt og meningsfult privatliv.


Bakgrunn

Jeg er psykologspesialist i klinisk psykologi for voksne og har tidligere jobbet bredt med ulike psykiske lidelser på poliklinikk, akuttpost, innen rusfeltet, med psykoser og med LHBT+ utfordringer. Jeg jobbet i Moment organisasjon og ledelse før jeg begynte i Euro Accident. I Moment jobbet jeg i hovedsak med individuell veiledning av medarbeidere og ledere med jobb- eller livsstressbelastninger.

I tillegg til min kliniske arbeidserfaring har jeg jobbet i over ti år med ledelse, samfunnsanalyse, politisk analyse, personanalyse og operativ politisk påvirkning med utgangspunkt i min rolle som leder i Norsk psykologforening. Det å jobbe for å sikre tidlig hjelp og forebygging innen psykisk helse var mitt hovedfokus i denne perioden.

I tillegg var jeg den gang visepresident i The international union for psychological science (IUPsyS) styremedlem i European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA), og jeg satt i styret i Akademikerne. Jeg har også vært styreleder i paraplyorganisasjonen Rådet for psykisk helse i 12 år.

Jeg er utdannet ved Universitetet i Oslo. Har i tillegg til psykologutdanningen mellomfag i statsvitenskap, og har vært operativ offiser i marinen.

Jeg er født i Oslo i 1968. Jeg er pappa til Neo og gift med Kenneth.

Hjalp denne siden deg?