Mail

Vil du samarbeide med oss?

Sammen kan vi skape
Holdbare medarbeidere.

Balanse

Skal bare jobbe litt ...


Etter to år med utviskede grenser mellom jobb og hjem er faren nå større enn før for at man «bare må ta det møtet», «bare må justere på noe», bare – bare – bare.

Selv har jeg en sønn på 4 år som minner meg på hvor ofte jeg sier «jeg skal bare». Han har begynt å gjenta «skal bare skal bare skal bare» når han vil noe, og jeg sier nettopp det.

Det å reflektere over om det man gjør virkelig er så viktig, og legge det fra seg for å være helt til stede for en annen er en øvelse. Det å ta seg tid til å være sammen med sine nærmeste her og nå, eller bare med seg selv med en bok, en TV serie man liker eller bare ikke gjøre noe er helt nødvendig for livskvaliteten hos de fleste. Likevel er dette vanskelig å prioritere for mange.

Det har ikke blitt mye lettere når vi er «på jobb» idet vi står opp, til vi legger oss.

Min oppfordring er at du gjør opp status for deg selv. At du i 2022 har som mål å se nøye på hvordan du prioriterer tiden din, og hvordan du ønsker du hadde det.

Helt konkret kan du lage et tidshjul med 24 timer, skrive inn hvor mye du bruker av tid på ulike ting nå, og så lage et hjul slik du ønsker å ha det. Er det en god match, gratulerer! Er det ikke en match – gjør noe med det.

Hvorfor er dette så viktig?

Det som skjer når man jobber på fridager eller i ferier er at to sett med motivasjon kolliderer. Motivasjonen for jobben krasjer med motivasjonen for å være sammen med de nærmeste, pleie relasjoner og fritidssysler.

Forskningen på dette fenomenet viser at mange kompenserer for dette ved å begynne å like jobben sin mindre, selv om de i utgangspunktet er høyt motivert for det de gjør. Studien gjort i USA viste at folk som jobbet i helgene scoret lavere på hvorvidt jobben var meningsfull etter en periode med slik helgearbeid.

Hva hvis du må jobbe?

Selvfølgelig er det slik at noen må få unna noe jobb selv i helger eller ferier. Er du en av dem så finnes det noen triks som «lurer deg» til å i mindre grad begynne å tenke negativt om jobben. Du må rett og slett redefinere helt spesifikke deler av ferien som jobb.

Sett av noen timer på en spesifikk dag til jobb. Har du mye som må gjøres, sett av en spesifikk time eller to hver dag. Studier viser at dette enkle grepet gjør at man i mye større grad føler seg motivert, interessert og når sine mål bedre enn om man bare lar jobb-oppgavene flyte fritt i fritiden.

En del av dette trikset er at du i den perioden du ikke har avsatt til jobb, så bør du legge bort mailen på mobilen, kutte ut å sjekke meldinger fra jobb og faktisk koble fra. Hvis du «bare skal se om det har kommet noe mail» er du like langt. Hjernen er for de fleste skrudd sammen slik at en slik «sjekke mail» øvelse får ta over oppmerksomheten, selv om vi sitter på gulvet å leker kaptein Sabeltann.

En lederoppgave

Det er viktig at lederne er tydelige på hva de forventer når det gjelder balansen jobb og privat. Det å ha en diskusjon om en «samspillskontrakt» medarbeiderne imellom kan være svært viktig for at alle skal kunne prioritere riktig.

Når vi vet at fri flyt av jobb i ferier fører til at man opplever arbeidsplassen mindre positivt så vil en slik diskusjon kunne forebygge svakere effektivitet og måloppnåelse .

En slik samtale med medarbeiderne om hvordan samspillet skal være forutsetter at man som leder klarer å se lenger enn til de kortsiktige resultatene. Gjør man det har man holdbare medarbeidere over tid som kan yte mye fordi de i mye mindre grad føler hver time på døgnet de ikke jobber er en trussel mot jobbsikkerhet eller fremtiden i firmaet.Tor Levin Hofgaard
sjefpsykolog og psykologspesialist

Hjalp denne siden deg?