Mail

Vil du samarbeide med oss?

Sammen kan vi skape
Holdbare medarbeidere.

Ferie

En feriereise mot bedre livskvalitet


Det går mot sommerferie. Mange ser frem til avslapning, eventyr eller kanskje bare å ta en pause fra hverdagen. Jeg vil oppfordre deg til å bruke ferien til å komme bedre i kontakt med deg selv. Det kan være den beste reisen du tar i ferien.

Finn mening i hverdagen

Ferie er en utmerket tid for å tenke over hva som gir livet ditt mening. Hva er det som virkelig motiverer deg? Hva er det som får deg til å stå opp om morgenen? Kanskje det er å tilbringe kvalitetstid med familien, fordype deg i en hobby du elsker eller bidra til noe større enn deg selv? Ved å identifisere hva som gir deg en følelse av formål, kan du få en bedre forståelse av hva som er viktig for deg, og hvordan du kan fylle mer av livet med nettopp det.

Prøv å ta noen dager i ferien hvor du setter av tid til å skrive ned hva du er mest takknemlig for i livet. Hva gir deg mening, glede og tilfredshet. Tenk over dine daglige aktiviteter, og hvilke av dem som gir deg mest energi. Reflekter over om gapet mellom det du finner som svar på dette, og det du faktisk fyller tiden din med, er større enn du ønsker. Kanskje du oppdager at du vil gjøre noen endringer i livet ditt for å få mer av det som gir deg mening.

Forstå sammenhenger

Et annet viktig aspekt ved selvrefleksjon er å forstå sammenhengene i livet ditt. Hvorfor tar du de valgene du tar? Hva er det som driver deg til å velge en bestemt karriere, jobbe så mye ekstra, eller å handle på en bestemt måte i ulike situasjoner? Det å se på livets puslespill og hvordan bitene passer sammen kan gi deg innsikt i dine egne mønstre og adferd.

Ta deg tid til å lage en tidslinje over livet ditt. Marker viktige hendelser, valg og vendepunkter. Reflekter over hvordan disse hendelsene har formet deg og dine valg. Ved å forstå sammenhenger, kan du lettere se hvordan ulike aspekter av livet ditt påvirker hverandre, og kanskje finne nye måter å håndtere utfordringer på. Det kan også hjelpe deg å løsrive deg fra ting du oppdager at du sitter fast i fra fortiden, slik at du kan være med til stede her og nå i livet.

Håndtere stress og utfordringer

Livet kan ofte føles overveldende og stressende. Med litt avstand til jobb i ferien kan du bruke tid på å finne ut hva som stresser deg mest, og hvordan du kan håndtere dette på en bedre måte. Refleksjon over stressfaktorer og utvikling av strategier for å håndtere dem kan bidra til å redusere stressnivået ditt betydelig.

Bruk tid på å identifisere situasjoner og faktorer som forårsaker stress. Er det jobben din? Familieforpliktelser? Personlige forventninger? Indre dialoger om prestasjon? Sitter «mamma på skulderen» og kommenterer? Når du har identifisert disse faktorene, tenk på måter du kan håndtere dem på. Det kan være gjennom mindfulness, fysisk aktivitet, eller å endre måten du tenker om og reagerer på stressende situasjoner.

Betydningen av relasjoner

Vår livskvalitet er ofte tett knyttet til våre relasjoner med andre mennesker. Det kan være viktig å reflektere over de viktige menneskene i livet ditt og hvordan disse relasjonene påvirker deg. Tenk over hvordan du kan styrke disse båndene og kanskje også identifisere relasjoner som ikke lenger er sunne for deg.

Bruk tid på å være sammen med de som virkelig betyr noe for deg. Reflekter over hva du kan gjøre for å være en bedre partner, venn eller familiemedlem. Styrkingen av meningsfulle relasjoner kan gi en stor positiv effekt på din generelle følelse av velvære.

Avslutt med en plan

Etter å ha brukt ferien til selvrefleksjon, er det viktig å lage en plan som gjør det mer sannsynlig at du vil gjøre de eventuelle endringene du har funnet ut at du vil gjøre. Lag konkrete mål og trinn du kan ta for å forbedre din livskvalitet.

Bruk gjerne et såkalt SMART oppsett (spesific, measurable, assignable, realistic and time-related). Du kan også spørre deg hvor du er på en skala fra 1 til 10 på dette målet. Pass på at ambisjonene da er å komme fra f.eks 3 til 4, og ikke fra 3 til 10 i en jafs. Tenk igjennom hvordan du skal oppdage at du er på 4, og hva som konkret skal være annerledes i hverdagen. Hva ville være det første du oppdager om morgenen hvis du er på 4? På denne måten vil du bli mer bevisst på at du er på vei i riktig retning. Det er også mer sannsynlig at du når målet.

Ferien er en perfekt tid for å stoppe opp, tenke og finne ut hvordan du kan leve et liv som er mer i tråd med dine verdier, og hva som gir deg mening. Det du finner ut av, og får til å endre, vil ganske sikkert gjøre både ditt liv, og livet til de som betyr mest for deg, mye bedre.

Lykke til!

Tor Levin Hofgaard
sjefpsykolog og psykologspesialist

Hjalp denne siden deg?