Mail

Ask us! – Fråga oss!

See the most frequently
asked questions or
send us your question.

Man skriver på dator

Together we create Sustainable employees

We at Euro Accident want to contribute to a safe and healthy world. Our focus lies on offering top-class insurance policies that contribute to companies having safe and healthy employees who can work and feel well at the same time. When the employees are doing well, so too is the company. We call this Sustainable employees. The finest and most valuable asset a company can have.

Tillsammans skapar vi Hållbara medarbetare

Vi på Euro Accident vill bidra till en trygg och frisk värld. Vi tror på att människor ska kunna arbeta, få ihop sin tillvaro och kunna vara friska medan de gör det. Mår medarbetarna bra, presterar de bra och företaget går bättre. Vi har vårt fokus på försäkringar plus hälsa. Resultatet blir vad vi kallar Hållbara Medarbetare.